Náš web se teprve připravuje. Prosíme, omluvte dočasné chyby. Děkujeme! :-)

HISTORIE A POČÁTKY OSLAV "SILVESTRU"

Silvestr se slaví už přes 1500 let

Silvestr se slaví od doby, kdy zemřel Silvestr I., 33. papež katolické církve.

 

Silvestr I. zemřel 31. prosince roku 335 našeho letopočtu. Papežem byl celých 21 let a osmým nejdéle vládnoucím papežem (21 let, 11 měsíců a 1 den).

 

Jako první papež byl pohřben v chrámě. Jeho původní hrob v bazilice sv. Priscilly na Via Salaria byl objeven roku 1890 archeologem de Rossim. (Jeho ostatky však nechal papež Pavel I. přenést do chrámu San Silvestro in Capite již v 8. století.)

 

Den jeho svátku má ale i symbolický význam

Tak jako 31. prosince končí jeden rok a je očekáván příchod roku nového, tak i pontifikát (úřad papeže) Silvestra I. označuje konec éry pronásledování křesťanů a začátrk zlatého věku církve. Za jeho pontifikátu si katolická církev upevnila své postavení ve světě takovým způsobem, že se jej již nikdy nemusela vzdát.

 

A právě kvůli tomu začaly každoroční silvestrovské oslavy západní civilizace.

 

BLAHOŘEČENÍ A  PATRONSTVÍ ÚRODY A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

Silvestr I. se za svého života snažil šířit křesťanství, za což byl také blahořečen. Svatý Silvestr byl a stále je patronem dobré úrody a ochránce domácích zvířat.

 

Církevní stát a Vatikán

Podle legendy léčil samotného Konstantina Velikého (římský císař ve 4. století našeho letopočtu) z malomocenství. Od něj pak získal darem tzv. Patrimonium Petri, oblast, na které později vznikl Vatikán.

 

Patrimonium Petri byl Papežský stát, resp. Církevní stát, který existoval na území dnešní Itálie téměř tisíc let do roku 1870. Jeho hlavou byl papež a hlavní město městem Řím.

 

Jméno Silvestr podle lesa

Za císaře Diokleciána, v éře pronásledování křesťanů, se ukrýval v lesích nedaleko Říma.

 

Jméno Silvestr si zvolil sám poté, co byl zvolen římským biskupem. Jméno Silvestr pochází z latinského slova „silva“ = „les“. Označuje také i obyvatele lesa.

V minulosti byl velký chaos v tom, kdy vlastně začíná nový rok...

Konec kalendářního roku v různých staletích a zemích připadal na různá data – 1.3., 25.3. nebo např. na 25.12.

 

Současná a současně datovaná silvestrovská noc existuje až od 16. století. V tuto dobu se ve většině západních křesťanských zemí ustálil gregoriánský kalendář, který přisuzuje začátek nového roku právě na 1. ledna.